Urząd Miasta Krakowa

Event promocyjny

Organizacja eventów promujących Budżet Obywatelski dla miasta Krakowa

KRAKÓW, MAŁOPOLSKA

Obsługa stoiska promocyjnego na festiwalu Nauki w Krakowie. Akcje promocyjne z hostessami w różnych dzielnicach miasta. Flashmob na Rynku Głównym w Krakowie.